Wie kan cursist zijn?

Er zijn cursisten en organisaties die reeds meer dan 1.500 jongeren hebben gevolgd. Wereldwijd reeds meer dan 150.000 …

Er zijn organisaties die zich tot jongeren van 16 tot 30 jaar met moeilijkheden richten om zich sociaal en/of professioneel te integreren.

Nog teveel worden deze jongeren omschreven als kansarm. Er zijn jongerenwerkers die geloven in de creativiteit en de energie van de jongeren.

De bijzondere aandacht gaat uit naar jongeren die:

  • vroegtijdig de school hebben (moeten) verlaten
  • schoolmoe – maar daarom nog niet leermoe zijn
  • langdurig werkloos zijn
  • te maken hebben gehad met tegenslag (persoonlijk, familiaal, professioneel…)
  • nood hebben aan positieve attitudes
  • nieuwkomers die zich willen inburgeren
  • gedetineerden die hun leven moeten heropbouwen
  • gediscrimineerd worden wegens herkomst, cultuur…
  • een deeltijdse vorming of opleiding volgen

Kortom jongeren die op zoek zijn naar extra kansen.