Trainers

De trainers zijn de hoeksteen van elke grote organisatie. Een ervaring hebben als ondernemer of ten minste een grote affiniteit hebben met de ondernemerswereld is een basisvoorwaarde.

De jongeren tonen immers een grote belangstelling voor praktijkvoorbeelden en getuigenissen die de trainer zelf heeft meegemaakt.

Sommige trainers staan nog in het beroepsleven. Anderen hebben hun zaak verkocht. Weer anderen hebben een loopbaan als manager achter de rug en zijn vervroegd uitgetreden, op brugpensioen of gewoon pensioen.
Nog anderen hebben een bewust actief keerpunt genomen in hun leven.

Eén ding hebben zij gemeen: allen willen zij hun kennis en ervaring ten dienste stellen van jongeren.

De beschikbaarheid van een trainer kan dus zeer verschillend zijn. Sommige trainers geven full-time trainingen, anderen geven één of enkele cursussen per jaar.

Trainers kunnen een vergoeding ontvangen voor hun prestaties. De kosten worden steeds vergoed. Hebt U interesse voor het trainerschap?