Partners

De sociale organisaties
Het merendeel van de jongeren via sociaal-educatieve organisaties worden geholpen door specialisten. Die partnership biedt verschillende voordelen:

  • de jongeren blijven in hun vertrouwde omgeving. Jongerenwerkers gaan overal te lande om de jongeren een cursus aan te bieden: Ieper, Gent, Antwerpen, Brussel, Kortrijk, Heusden, Leuven…
  • de jongeren krijgen meestal een deeltijdse vorming of een beroepsopleiding en bepaalde opleidingen worden ingepast in deze opleiding
  • de partnerorganisaties staan in voor de rekrutering van de jongeren en voor de verdere begeleiding van de jongeren