NL  ·  FR  ·  EN

Certificatie

Hoe behaalt u het certifictaat van NFTE-trainer?

Het geven van de NFTE-cursus is voorbehouden aan gecertificeerde trainers. Kandidaat trainers krijgen eerst een intensieve en creatieve opleiding. Er wordt aandacht besteed aan de trainer-cursistrelatie, de pedagogische visie en methodologie van NFTE en hoe de bedrijfskennis op een aangename, eenvoudige manier kan gebracht worden.

Na de basisopleiding van twee dagen, volgen zij als hulptrainer een volledige cursus van 60 uur. Na een afrondingsopleiding en positieve evaluatie ontvangt de trainer zijn officieel certificaat.

De certificatie van de trainers moet elk jaar hernieuwd worden. Hiervoor dienen de trainers actief te zijn en de bijscholingen te volgen. Tijdens deze intervisies wordt er geleerd uit de opgedane ervaringen en worden nieuwe ideeën ontwikkeld.