NL  ·  FR  ·  EN

Trainers of the year

Katia Van Goethem (2011)

Marleen Raemaekers (2010)

Elizabeth Mollard (2009)

Danny Bracke (2008)

Jean-Pierre Nuyttens (2007)

Jean-Pierre is inmiddels 6 jaar actief bij NFTE als trainer, heeft 21 NFTE-cursussen begeleid, en kent alle NFTE-doelgroepen: de onhandelbare pubers, de min of meer handelbare, de nieuwkomers in België, de kortgeschoolde jonge dames en heren die via NFTE een professionele boost krijgen... Jean-Pierre is iemand waar zijn collega's kunnen van leren. Hij laat zich telkenmale charmeren en bezweren door de kracht van het NFTE-concept en de resultaten die de jongeren er door halen.

Zijn instelling is deze: "ik ben de middle-man: ik wil een leerproces op gang brengen door de deelnemers aan te spreken op hun onvermoed potentieel". En vermits hij dat doet met veel respect en bezorgdheid, een groot hart en kennis en kunde, slaagt hij er wonderwel in. Dan hoor je deelnemers zeggen: dat ik dat ooit zou kunnen, dat had ik nooit gedacht. Ik ben beter in rekenen/presenteren/redeneren dan dat ik altijd gehoord heb. Jean-Pierre is niet alleen een goede trainer, hij brengt ook veel aan voor NFTE; een organisatie waar we constant op zoek zijn naar verfrissing in onze methodieken om de trainingen nog nuttiger, aangenamer en resultaatsgerichter te maken.

Zijn originele inzichten (o.m. rond leren leren) komen ons goed van pas tijdens NFTE-intervisies met trainers en in gesprekken rond pedagogiek met academici, scholen en overheden. In die zin nodigt Jean-Pierre niet alleen de deelnemers uit tot leren, maar iedereen die bij NFTE betrokken is.

Linda Monballiu (2006)

Interactie tussen trainers, deelnemers en bedrijfsleven staat centraal in de opleiding. Tijdens de trainingen wordt uitgegaan van de belevingswereld van de cursisten en net daar blinkt Monballiu in uit. Ze is sinds 2003 – als eerste vrouw – actief als trainer aan het NFTE in België en wordt door collega’s en deelnemers erg geapprecieerd omwille van haar persoonlijke aanpak. “Bij mij staat de kanszoekende jongere centraal. Ik ga voor een maximum aan dialoog en eigen inbreng van de cursist”, zegt Linda. Dankzij bezielde trainers zoals haar kunnen mensen immers een nieuwe toekomst tegemoet gaan.

Jos Roovers (2005)

 

Michel Verheecke (2004)

Michel Verheecke werd door zijn collega’s en directie verkozen tot Trainer of the Year 2003. Zijn persoonsgerichte aanpak en zijn creativiteit worden geprezen door cursisten en de sociale organisaties. Ook het op punt zetten van een NFTE-trainershandboek hebben bijgedragen tot zijn verkiezing.

Erik Dauwen (2000)

Erik Dauwen, werd samen met Baudry Missotten, wereldwijd verkozen tot Trainers of the Year 2000. Voornamelijk voor het op punt zetten van het duo-trainerconcept. Erik is CETI (Certified Trainer Instructor) en heeft trainers opgeleid in België, Engeland, Schotland, Nederland en India.