NL  ·  FR  ·  EN

Academisch

Efficiënte meetinstrumenten

In België heeft NFTE een zeer waardevol partnership afgesloten met de Vlerick Leuven Gent Management School.

Dat heeft onder meer geleid tot de ontwikkeling van een efficiënt en handig meetinstrument. Via een pre-test en een post-test worden de resultaten gemeten van een NFTE-training op korte termijn en op lange termijn. Wat zijn de vorderingen op het gebied van bedrijfskennis, de veranderingen op het vlak van positieve attitudes, de inschakeling in het economisch gebeuren of het opnieuw opnemen of verderzetten van onderwijs en opleiding.

Ook met de VUB (Vrije Universiteit Brussel) werd recent een partnership afgesloten. Samen met Prof. Dr. R. Pepermans en Prof. J. Hofmans wordt een lange termijn onderzoek gedaan naar de impact van de NFTE cursus bij de 3500 jongeren die reeds werden opgeleid. Dit onderzoek komt tot stand met de steun van Citibank.

In de Verenigde Staten wordt samengewerkt met Brandeis University, met Babson College, met Harvard en met Stanford.

NFTE succeeds in teaching the skills and knowledge that are important to helping prepare young people for careers and business ownership.”
Dr. Andrew B. Hahn, Brandeis University